Informacja dla osób pełniących opiekę dydaktyczną w II edycji projektu.

Dotyczy aktualizacji danych adresowych
W związku ze zbliżającym się terminem rozliczeń podatkowych PIT 11 za rok 2017, Zespół ds. realizacji programu stypendialnego przypomina o obowiązku zaktualizowania adresu zamieszkania oraz wskazania właściwego identyfikatora podatkowego.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zmienili Państwo, bądź zmienią do dnia 31.12.2017 r., miejsce zamieszkania, powodując tym samym zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Zespołu ds. realizacji programu stypendialnego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada obowiązek składania zeznań rocznych do urzędów skarbowych, które są właściwe według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku.
Biorąc powyższą regulację pod uwagę, należy zaktualizować swoje dane do dnia 15.12.2017 r. Dla osób, które zmienią swoje dane w grudniu ostatecznym terminem złożenia aktualizacji jest dzień 05.01.2018 r. 

W celu przekazania powyższych informacji prosimy o kontakt z Zespołem ds. realizacji programu stypendialnego pod numerem telefonu (32) 774 04 24, (32) 774 04 23 lub (32) 774 04 22.