Informacja dotycząca bieżących działań w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja

Informacja dotycząca bieżących działań w projekcie stypendialnym

Informujemy, iż aktualnie trwa proces zawierania umów stypendialnych, które stanowią podstawę do wypłaty stypendium. Obustronnie podpisane umowy zostaną odesłane Stypendystom i wszczęta zostanie procedura wypłaty wsparcia stypendialnego.

Następnym etapem projektu będzie proces zawierania umów z opiekunami dydaktycznymi Stypendystów.