Ocena formalno - merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium

Informacja o ocenie formalno-merytorycznej złożonych wniosków Zdjęcie dotyczące oceny wniosków

Trwa ocena formalno-merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium (II nabór w roku szkolnym 2021/2022) w ramach VI edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”


Szanowni Państwo!

 

W związku z zakończonym II naborem wniosków w roku szkolnym 2021/2022, w ramach  VI edycji projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty" informujemy, że rozpoczęto ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków stypendialnych.

W przypadku stwierdzenia możliwych do usunięcia braków formalnych, pracownicy Komisji Oceny Wniosków Stypendialnych na bieżąco będą wysyłać wezwania o uzupełnienie powyższego za pomocą poczty elektronicznej.

UWAGA: Zwracamy się z prośbą do Wnioskodawców o bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej.  W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących wezwania, prosimy o kontakt mailowy z osobą wskazaną w treści maila.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendiów, w przypadku stwierdzenia we Wniosku możliwych do usunięcia braków formalnych, Wnioskodawcy przysługuje prawo do jednorazowej korekty.

Rozstrzygnięcie procesu naboru i publikacja listy rankingowej jest planowana na pierwszy kwartał 2022 roku.

Informacja o opublikowaniu Listy rankingowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego oraz na stronie https://efs-stypendia.slaskie.pl.