Ocena formalno-merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium

Trwa ocena formalno-merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium w ramach VI edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”.

Szanowni Państwo!

W związku z zakończonym naborem wniosków w roku szkolnym 2020/2021, w ramach VI edycji projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty" informujemy, że wpłynęło 1 161 wniosków o przyznanie stypendium.

Rozpoczęto ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków stypendialnych. W przypadku stwierdzenia możliwych do usunięcia braków formalnych, pracownicy Komisji Oceny Wniosków Stypendialnych na bieżąco będą wysyłać wezwania o uzupełnienie powyższego za pomocą poczty elektronicznej.

UWAGA: Zwracamy się z prośbą do Wnioskodawców o bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej.  W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących wezwania, prosimy o kontakt mailowy ze wskazanym w wiadomości mailowej opiekunem.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendiów, w przypadku stwierdzenia we Wniosku możliwych do usunięcia braków formalnych, Wnioskodawcy przysługuje prawo do jednorazowej korekty.

Rozstrzygnięcie procesu naboru i publikacja listy rankingowej jest planowana na pierwszy kwartał 2021 roku.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium opublikowana zostanie na stronie internetowej https://efs-stypendia.slaskie.pl jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego.