Odsyłanie podpisanych umów stypendialnych

Rozpoczęto proces przekazywania podpisanych umów stypendialnych w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja”

Informujemy, że rozpoczął się proces przekazywania Państwu podpisanych umów stypendialnych w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja”.

Umowy zostaną do Państwa dostarczone w jednym papierowym egzemplarzu za pośrednictwem operatora pocztowego, Poczty Polskiej S. A.

Jednocześnie przypominamy, iż są Państwo zobligowani zapisami zarówno umowy jak i Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja do:

  1. złożenia Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego stypendysty lub pełnoletniego stypendysty dotyczące wydatkowania stypendium – w terminie do 30 września 2020 roku – 1 egzemplarz, forma papierowa;
  2. wypełnienia Ankiety ewaluacyjnej w terminie do 30 września 2020 roku
Ponadto proszę pamiętać, Wnioskodawca jest zobowiązany do poniesienia wydatków do 31 sierpnia 2020 roku oraz gromadzenia dowodów poniesienia tychże wydatków sfinansowanych z otrzymanego stypendium i przechowywania ich do 31 grudnia 2025 roku.

 

Zespół ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Inwestujemy w talenty".