Podpisywanie umów o pełnieniu opieki dydaktycznej

Informacja dla opiekunów dydaktycznych stypendystów.

Szanowni Państwo.

Zespół ds. programu stypendialnego zwraca się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne odsyłanie podpisanych przez Państwa umów o pełnieniu opieki dydaktycznej wraz z pozostałą dokumentacją niezbędną do ich zawarcia (oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych (...) oraz właściwy druk ZUS).

Informujemy również, iż obustronnie podpisane umowy są na bieżąco odsyłane Państwu na adres zamieszkania lub korespondencyjny, jeśli taki został wcześniej w dokumentacji wskazany. Za dostarczanie umów odpowiedzialna jest firma InPost S.A. W przypadku długiego okresu oczekiwania na przesyłkę z umową prosimy o kontakt.

Jednocześnie przypominamy, iż rachunek dotyczący umowy zlecenia należy złożyć do 15 lipca 2016 r. (obowiązuje data wpływu), jednak nie wcześniej, niż przed zakończeniem pracy ze stypendystą/stypendystami i dostarczeniem sprawozdania z realizacji PRU.