Przyznano kolejne stypendia

Pozytywna reakcja uczniów Grafika - wyniki naboru

Pozytywna decyzja w sprawie uczniów/uczennic rekomendowanych do przyznania stypendium.

Z przyjemnością informujemy, że pozytywnie rozstrzygnięta została procedura dotycząca zwiększenia wartości projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”.

W dniu 29 marca 2022 roku został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego Aneks do Zasad realizacji projektu pozakonkursowego Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020.

Oznacza to, że Uczniowie/uczennice, którzy znaleźli się na liście rankingowej z adnotacją „rekomenduje się do przyznania stypendium” – na pozycji od 497 do 906 – kwalifikują się do przyznania stypendium.

Wobec powyższego do Wnioskodawców zostaną wysłane wiadomości mailowe z prośbą dotyczącą Uzupełnienia danych koniecznych do podpisania umowy stypendialnej oraz Uzupełnienia danych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w projekcie Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”.

Osoby zainteresowane prosimy więc o sprawdzanie swoich skrzynek mailowych.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!