Przyznano dodatkowe stypendia w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja

Informacja dotycząca przyznania dodatkowych 21 stypendiów.

Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 1 marca 2017 roku na mocy uchwały nr 433/175/V/2017 podjął decyzję o zwiększeniu wartości projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja w celu przyznania dodatkowych 21 stypendiów.

W związku z powyższym, osobom wskazanym na liście rankingowej na poz. od 601 do 621, które były rekomendowane do przyznania stypendium na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 125/169/V/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., przyznano stypendia.

Uczennice oraz uczniowie, którym stypendium zostało przyznane, zostaną w najbliższym czasie poinformowani o tym fakcie pisemnie wraz z podaniem dodatkowych informacji niezbędnych do podpisania umowy stypendialnej. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym wypłaty stypendium.