Rok szkolny 2018/2019


Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium

1. Wniosek o przyznanie stypendium
2. Plan Rozwoju Ucznia

 

Opieka dydaktyczna

1. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia
2. Wzór umowy z opiekunem dydaktycznym

 

Dokumenty związane z dalszymi etapami udziału w projekcie

1. Wzór umowy stypendialnej
2. Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium
3. Wzór ankiety ewaluacyjnej


Regulamin oraz inne wytyczne i dokumenty

1. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - IV edycja
2. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku

 

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium należy złożyć Plan Rozwoju Ucznia oraz wymagane załączniki.

Załączniki
Wniosek o przyznanie stypendium .doc [1,1MB]
Wniosek o przyznanie stypendium .pdf [695,3kB]
Plan Rozwoju Ucznia .doc [901,3kB]
Plan Rozwoju Ucznia .pdf [349,4kB]
Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - IV edycja [444,9kB]
Wzór umowy stypendialnej [405,6kB]
Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium [440,5kB]
Ankieta ewaluacyjna [223,6kB]
Wzór umowy z opiekunem dydaktycznym IV edycja [303,0kB]
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju ucznia .doc [977,5kB]
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju ucznia .pdf [292,6kB]
Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku [263,2kB]