Rok szkolny 2018/2019


Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium

1. Wniosek o przyznanie stypendium
2. Plan Rozwoju Ucznia

 

Opieka dydaktyczna

1. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia
2. Wzór umowy z opiekunem dydaktycznym
3. ZUS ZUA

 

Dokumenty związane z dalszymi etapami udziału w projekcie

1. Wzór umowy stypendialnej
2. Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium
3. Wzór ankiety ewaluacyjnej


Regulamin oraz inne wytyczne i dokumenty

1. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - IV edycja
2. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku

 

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium należy złożyć Plan Rozwoju Ucznia oraz wymagane załączniki.

Załączniki
Wniosek o przyznanie stypendium .doc [DOC 1,1MB]
Wniosek o przyznanie stypendium .pdf [PDF 695,3kB]
Plan Rozwoju Ucznia .doc [DOCX 901,3kB]
Plan Rozwoju Ucznia .pdf [PDF 349,4kB]
Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - IV edycja [PDF 444,9kB]
Wzór umowy stypendialnej [PDF 405,6kB]
Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium [PDF 440,5kB]
Ankieta ewaluacyjna [PDF 223,6kB]
Wzór umowy z opiekunem dydaktycznym IV edycja [PDF 303,0kB]
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju ucznia .doc [DOC 977,5kB]
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju ucznia .pdf [PDF 292,6kB]
Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku [PDF 263,2kB]