Rozpoczęto proces zawierania umów z opiekunami dydaktycznymi

 Zdjęcie Zdjęcie

Informacja dla opiekunów dydaktycznych stypendystów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z pełnieniem w roku szkolnym 2021/2022 opieki dydaktycznej w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”, rozpoczynamy etap wysyłania umów z Opiekunem dydaktycznym Stypendysty na podane adresy mailowe.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią umowy i zweryfikowanie poprawności danych.

Dwa egzemplarze umowy należy odesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości na niżej wskazane adresy:

  • Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Ligonia 46, 40-037 Katowice,
  • Kancelarii Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała,
  • Kancelarii Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej z Opiekunem dydaktycznym Stypendysty, według wzoru określonego przez Beneficjenta oraz wypełnienie wszystkich obowiązków z niej wynikających, jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dydaktycznej w roku szkolnym 2021/2022.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

Zespół ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Inwestujemy w talenty".