Składanie sprawozdań z realizacji Planu Rozwoju Ucznia oraz ankiet ewaluacyjnych

Informacja dotycząca składania sprawozdań z realizacji PRU za rok szkolny 2019/2020 oraz ankiety ewaluacyjnej przez nauczycieli.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż zgodnie § 2 ust. 3 umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej, sprawozdanie z realizacji PRU wraz z rachunkiem należy składać do dnia 31 sierpnia 2020 r. (UWAGA! decyduje data wpływu).

Dokumenty należy odesłać na adres:

- Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w  Katowicach,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku niezłożenia rachunku lub sprawozdania z realizacji PRU w terminach wyznaczonych umową, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego nie będzie miał prawnych możliwości wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dydaktycznej. 

W przypadku przesłania sprawozdania pocztą za termin jego złożenia uznaje się termin wpływu przedmiotowego dokumentu do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.


Dodatkowo informujemy, że na Państwa adresy mailowe został wysłany link do ankiety ewaluacyjnej, której wypełnienie jest obowiązkowe. Zgodnie z zapisami umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej wypełniony kwestionariusz ankiety należy odesłać w terminie do 31 sierpnia 2020 roku.