Składanie sprawozdań z realizacji Planu Rozwoju Ucznia oraz ankiet ewaluacyjnych

Informacja dotycząca składania sprawozdań z realizacji PRU za rok szkolny 2020/2021 oraz ankiety ewaluacyjnej przez nauczycieli

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż zgodnie § 2 ust. 3 umowy z Opiekunem dydaktycznym Stypendysty, sprawozdanie z realizacji PRU wraz z rachunkiem należy składać do dnia 31 lipca 2021 r. (UWAGA! decyduje data wpływu).

Dokumenty należy odesłać na adres:

- Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Korespondencję można również złożyć osobiście jedynie w SKRZYNCE PODAWCZEJ udostępnionej dla klientów Urzędu w Gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego od strony ul. Ligonia 46 oraz od strony ul. Jagiellońskiej 25. Wybór tej formy złożenia korespondencji wyklucza potwierdzenie wpływu korespondencji do Urzędu.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku niezłożenia rachunku lub sprawozdania z realizacji PRU w terminach wyznaczonych umową, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego nie będzie miał prawnych możliwości wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dydaktycznej.

W przypadku przesłania sprawozdania pocztą za termin jego złożenia uznaje się termin wpływu przedmiotowego dokumentu do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Dodatkowo informujemy, że na Państwa adresy mailowe został wysłany link do ankiety ewaluacyjnej, której wypełnienie jest obowiązkowe. Zgodnie z zapisami umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej wypełniony kwestionariusz ankiety należy odesłać w terminie do 31 lipca 2021 roku.

 

Zespół ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Inwestujemy w talenty".