Składanie sprawozdań z realizacji PRU

Informacja dotycząca składania sprawozdań z realizacji PRU w roku szkolnym 2015/2016.

Szanowni Państwo.

Zespół ds. programu stypendialnego przypomina, iż zgodnie § 2 ust. 3 umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej, sprawozdania z realizacji PRU należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2016 r. na adres: Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Prosimy też opiekunów dydaktycznych, by nie zwlekali do ostatniego dnia wyznaczonego terminu i sukcesywnie składali przygotowane wspólnie ze stypendystami sprawozdania wraz z ankietami ewaluacyjnymi. Pozwoli to znacząco przyspieszyć weryfikację sprawozdań oraz wypłatę należnych wynagrodzeń. Wraz ze sprawozdaniem zaleca się dostarczenie rachunku do umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej. Ostateczny termin na złożenie rachunku to 15 lipca 2016 r., natomiast datą złożenia rachunku jest data jego wpływu do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Jednocześnie przypominamy, iż wynagrodzenie może być wypłacone wyłącznie w sytuacji, kiedy opiekun złoży kompletne i poprawnie sporządzone sprawozdanie/sprawozdania z realizacji PRU oraz rachunek do umowy z zachowaniem wskazanych powyżej terminów.