Trwa weryfikacja sprawozdań z realizacji Planu Rozwoju Ucznia

Palec wskazuje kopertę e-mail Koperta e-mail

Informacja dotycząca weryfikacji sprawozdań z realizacji PRU za rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

Pracownicy zespołu ds. realizacji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty, rozpoczęli proces weryfikacji, przesłanych sprawozdań z realizacji Planu Rozwoju Ucznia.  
W przypadku możliwych do usunięcia braków na bieżąco wysyłane są wezwania do poprawy/uzupełnienia sprawozdania.

UWAGA: Zwracamy się z prośbą do opiekunów dydaktycznych o bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej.  W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących wezwania, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z osobą wskazaną w treści maila.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni roboczych po zatwierdzeniu przez pracownika Zleceniodawcy kompletnego i poprawnie sporządzonego sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Ucznia oraz przedłożenia przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionego rachunku.