Wiadomości

Nowy projekt stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych startuje!

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż szósta edycja projektu stypendialnego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" była ostatnią realizowaną na dotychczasowych zasadach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014. Niemniej jednak, w chwili obecnej pracownicy Zespołu ds. programu stypendialnego rozpoczynają nowy projekt stypendialny pt. Śląskie. Inwestujemy w talenty, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu województwa śląskiego. Oprócz tytułu projektu, zmianie ulegają przede wszystkim kryteria ubiegania się o stypendium.