Przyznano dodatkowe stypendia w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja"

Informacja dotycząca przyznania dodatkowych 9 stypendiów.

Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 28 lutego 2019 roku na mocy uchwały nr 394/23/VI/2019 podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych 9 stypendiów w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja", która jest dostępna tutaj.

W związku z powyższym, osobom wskazanym na liście rankingowej na poz. od 626 do 634, które uzyskały 45 punktów, przyznano stypendia w wys. 5 000,00 zł. 

Uczennice oraz uczniowie, którym przyznano stypendium w najbliższym czasie otrzymają wiadomość mailową z umową stypendialną, którą po podpisaniu należy odesłać na adres tutejszego Urzędu. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym wypłaty stypendium.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja" jest dostępna tutaj.