Gala wręczenia stypendiów „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – za nami!

W dniu 16.04.2019 roku odbyła się uroczysta Gala wręczenia stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja” w historycznym miejscu czyli na Sali Sejmu Śląskiego.

Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski wraz z Członkami Zarządu Województwa Panią Izabelą Domogałą oraz Panem Michałem Wosiem wręczyli uczennicom oraz uczniom czeki i umowy stypendialne, a także prezenty rzeczowe. „Młodzi ludzie są naszą największą inwestycją. Wspieranie ich pasji i docenienie ciężkiej pracy ma ogromne znaczenie dla nich, ich opiekunów, ale również dla rozwoju Województwa. Mam nadzieję, że zechcą kontynuować naukę w naszych uczelniach, a po jej zakończeniu zostaną w Województwie Śląskim i wykorzystają swoją wiedzę i potencjał, by rozwijać swoje kariery i cały region” – mówił Marszałek Jakub Chełstowski.

 W gali uczestniczyli stypendyści z największą liczbą uzyskanych punktów, ich rodzice oraz opiekunowie dydaktyczni stypendystów, łącznie ponad 70 osób z terenu Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z Gali: LINK

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Przemówienie Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego Przemówienie Członka Zarządu Pani Izabeli Domogały Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski Przemówienie Pana Michała Wosia Członka Zarządu Województwa Śląskiego Przemówienie Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego Publiczność zgromadzona w Sali Sejmu Śląskiego Publiczność zgromadzona w Sali Sejmu Śląskiego Publiczność zgromadzona w Sali Sejmu Śląskiego Publiczność zgromadzona w Sali Sejmu Śląskiego Uroczyste wręczenie stypendium Uroczyste wręczenie stypendium