Rok szkolny 2022/2023

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium:

 1. Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego Stypendysty

 

UWAGA! Należy pamiętać o konieczności dołączenia świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

W przypadku ubiegania się o punkty w ramach kryteriów dodatkowych należy złożyć dokumenty wymienione w § 5 ust. 16  Regulaminu przyznawania stypendiów.

 

Opieka dydaktyczna:

 1. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia
 2. Wzór umowy z opiekunem dydaktycznym


Dokumenty niezbędne do podpisania umowy z opiekunem dydaktycznym:

 1. Instrukcja do oświadczenia ubezpieczeń oraz ZZA
 2. Druk ZZA
 3. Kody zawodów_do_ZZA
 4. Oświadczenie dot. identyfikatora podatkowego
 5. Druk rachunku zlecenie
 6. Wyjaśnienia do rachunku

 

Dokumenty związane z dalszymi etapami udziału w projekcie:

 1. Wzór umowy stypendialnej
 2. Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium
 3. Formularz zmiany planu wydatków

 

Regulamin oraz inne wytyczne i dokumenty:

 1. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja
 2. Załącznik do Regulaminu – katalog wydatków kwalifikowanych
 3. Regulamin użytkownika aplikacji
 4. Instrukcja składania wniosku za pomocą platformy ePUAP

 

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

Załączniki
Oświadczenie dot. ubezpieczenia [DOCX 748,2kB]
Instrukcja do oświadczenia ubezpieczeń oraz ZZA [DOC 37,5kB]
Druk ZZA [PDF 865,2kB]
Kody zawodów_do_ZZA [DOCX 12,6kB]
Oświadczenie dot. identyfikatora podatkowego [DOC 766,0kB]
Druk_rachunku_umowa_zlecenie_ [XLS 71,5kB]
Wyjaśnienia do rachunku [DOCX 13,7kB]
Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego Stypendysty [DOCX 771,0kB]
Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego [PDF 206,9kB]
Sprawozdanie z realizacji PRU [DOCX 822,2kB]
Sprawozdanie z realizacji PRU [PDF 311,4kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym [DOC 112,5kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym [PDF 235,7kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym (e-umowa) [DOC 113,5kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym (e-umowa) [PDF 255,7kB]
Umowa stypendialna [DOC 944,0kB]
Umowa stypendialna [PDF 245,9kB]
Umowa stypendialna (e-umowa) [DOC 959,0kB]
Umowa stypendialna (e-umowa) [PDF 249,2kB]
Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium [DOC 769,5kB]
Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium [PDF 205,2kB]
Regulamin przyznawanie stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja [DOCX 964,3kB]
Regulamin przyznawanie stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja [PDF 412,9kB]
Katalog wydatków kwalifikowanych [DOCX 805,3kB]
Katalog wydatków kwalifikowanych [PDF 164,0kB]
Regulamin użytkownika aplikacji [DOCX 164,5kB]
Formularz zmiany planu wydatków [DOCX 61,6kB]
Regulamin użytkownika aplikacji [PDF 400,7kB]
Instrukcja składania wniosku za pomocą platformy ePUAP [PDF 1,1MB]