Śląskie nakręca talenty

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu „Śląskie. Nakręcamy talenty 2019”. W gali udział wzięła członek Zarządu Izabela Domogała.

Konkurs „Śląskie. Nakręcamy talenty 2019” ma na celu pokazanie i promocję efektów czwartej edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”. W ramach konkursu wyłonionych zostało 10 najlepszych filmów przedstawiających to, w jaki sposób przyznane stypendium wpłynęło na rozwój talentu i kompetencji kluczowych stypendystów.

„Stypendia dla uzdolnionej młodzieży to doskonale zainwestowane pieniądze. Chcemy w kolejnych latach kontynuować ten projekt. Naszym celem jest nie tylko wsparcie najzdolniejszych, ale również pokazanie, że zależy nam na tym, by się dalej rozwijali i wiązali swoją zawodową przyszłość z naszym regionem” - mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Program stypendialny „Śląskie. Inwestujemy w talenty” jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych, poprzez przyznanie stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W październiku bieżącego roku zakończył się nabór do piątej edycji programu stypendialnego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Przemówienie członka Zarządu Pani Izabeli Domogały Zaproszeni goście Gratulacje dla laureata konkursu Publiczność ogląda zwycięskie filmy Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Uroczyste wręczenie nagród Gratulacje dla laureata konkursu Przemówienie laureatki konkursu Pamiątkowe zdjęcie uczestników gali Przemówienie członka Zarządu Pani Izabeli Domogały