Spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty - I edycja".

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja realizowanego w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie ma na celu omówienie zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawicieli gmin oraz powiatów
z terenu województwa śląskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniach:

  1. 27 listopada 2015 r., w godzinach 11:00 – 12:30

oraz

  1. 30 listopada 2015 r., w godzinach 11:00 – 12:30

w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz ze wskazaniem wybranego przez Państwa terminu spotkania.

UWAGA. Ze względu na niewielkie

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia rejestracji drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy
o zgłaszanie maksymalnie 2 osób reprezentujących jeden podmiot.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 032/ 77 40 423, 032/ 77 40 424 lub mailowo na adres: agalbas@slaskie.pl, dlabaj@slaskie.pl, kwegrzynowicz@slaskie.pl.