Uzupełnienie informacji niezbędnych do zawarcia Umowy z Opiekunem dydaktycznym Stypendysty

Rozesłano do nauczycieli dokumenty dotyczące uzupełnienia danych koniecznych do podpisania umowy z Opiekunem dydaktycznym

Informujemy, że w związku z pełnieniem w roku szkolnym 2020/2021 opieki dydaktycznej w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”, do wszystkich nauczycieli została wysłana prośba o "Uzupełnienie danych koniecznych do podpisania umowy z opiekunem dydaktycznym".

Wypełniony dokument należy przesłać w ciągu 7 dni kalendarzowych:  

  • za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP (http://www.epuap.gov.pl) podpisując dokument przy użyciu Profilu Zaufanego lub przy pomocy podpisu kwalifikowanego,  

 lub   

  • w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej (listownie) na poniższy adres:  

Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 


W trosce o zdrowie mieszkańców ograniczona została dostępność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Nie ma możliwości złożenia korespondencji osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu. 
 

Można natomiast korespondencję złożyć w SKRZYNCE PODAWCZEJ udostępnionej dla klientów Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach od strony ul. Ligonia 46 oraz od strony ul. Jagiellońskiej 25. Wybór tej formy złożenia korespondencji wyklucza potwierdzenie wpływu korespondencji do Urzędu. 

Uzyskane dane są niezbędne do zawarcia przedmiotowych umów i w dalszej kolejności wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli. Brak uzupełnienia danych uniemożliwi podpisanie umowy.  

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

Zespół ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Inwestujemy w talenty".