Uzupełnienie informacji niezbędnych do zawarcia Umowy stypendialnej.

Rozesłano do Wnioskodawców dokumenty dotyczące uzupełnienia danych koniecznych do podpisania umowy stypendialnej.

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem Listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium w ramach V edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz koniecznością przygotowania umów stypendialnych, do Wnioskodawców rozesłano prośbę dotyczącą Uzupełnienia danych koniecznych do podpisania umowy stypendialnej.

Wypełniony i podpisany dokument należy odesłać lub dostarczyć osobiście w terminie
do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości na jeden z poniższych adresów:

◄ Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

◄ Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

◄ Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,
ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

 

Uzyskane dane są niezbędne do zawarcia przedmiotowych umów stypendialnych i w dalszej kolejności wypłaty stypendium. Brak uzupełnienia danych uniemożliwi podpisanie umowy stypendialnej.