Uzupełnienie informacji niezbędnych do zawarcia Umowy z Opiekunem dydaktycznym Stypendysty

Rozesłano do nauczycieli dokumenty dotyczące uzupełnienia danych koniecznych do podpisania umowy z Opiekunem dydaktycznym.

Informujemy, że w związku z pełnieniem w roku szkolnym 2019/2020 opieki dydaktycznej w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja”, do wszystkich nauczycieli została wysłana prośba o Uzupełnienie danych koniecznych do podpisania umowy z opiekunem dydaktycznym. 

Zgodnie z przekazaną informacją, wypełniony dokument należy odesłać w terminie do 7 dni kalendarzowych na adres mailowy wyznaczonego pracownika Zespołu ds. programu stypendialnego. 

Uzyskane dane są niezbędne do zawarcia przedmiotowych umów i w dalszej kolejności wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli. Brak uzupełnienia danych uniemożliwi podpisanie umowy. 

Jednocześnie przekazujemy, że termin dostarczenia Sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Ucznia został wydłużony do 31 sierpnia 2020 roku.

 

Zespół ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Inwestujemy w talenty".