Ważne! Realizacja projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja“!

Informacja dotycząca realizacji Planu Rozwoju Ucznia.

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 informujemy, iż prace dotyczące projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja" są cały czas realizowane. Dokładamy wszelkich starań, aby etapy w projekcie nie uległy wydłużeniu.

Obecnie trwa wypłata przyznanych 544 stypendiów. Pierwsze przelewy już trafiły na Państwa konta. Następne przelewy dokonywane będą w miarę możliwości na bieżąco.

Przypominamy o konieczności realizacji Planów Rozwoju Ucznia.

Informujemy, że dopuszczamy możliwość realizacji poszczególnych celów edukacyjnych i rezultatów, jeśli istnieje taka możliwość, w sposób zdalny/online. Po uprzednim porozumieniu z opiekunem dydaktycznym.

W związku z zaistniałą sytuacją, informujemy również, iż w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany rezultatu, jeśli jego wykonanie nie zostało ukończone do chwili obecnej, a aktualna sytuacja stanu epidemii uniemożliwia jego realizację.

Możliwa jest zmiana rezultatu na:

· wykonanie prezentacji z przedmiotu kierunkowego, z którego byłby realizowany rezultat zmieniany,

· wykonanie referatu z przedmiotu kierunkowego, z którego byłby realizowany rezultat zmieniany,

· wykonanie publikacji z przedmiotu kierunkowego, z którego byłby realizowany rezultat zmieniany,

· inny – nie wymieniony powyżej z przedmiotu kierunkowego, z którego byłby realizowany rezultat zmieniany,

WAŻNE:

1. Zmiana rezultatu wymaga każdorazowo akceptacji pracownika Zespołu ds. programu stypendialnego.

2. O zmianę rezultatu można wnioskować za pomocą poczty elektronicznej.

3. Zmiana rezultatu wymaga również zgody opiekuna dydaktycznego Stypendysty.


Zmiana planu wydatków.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany zaplanowanych wydatków.

Należy pamiętać, iż wydatki powinny służyć realizacji celów określonych w PRU i uzyskać akceptację kandydata na Opiekuna dydaktycznego. W przypadku jeśli zaplanowane wydatki nie mieszczą się w katalogu wydatków określonym w § 8 ust. 4 Regulaminu, konieczne jest ich uzasadnienie w odniesieniu do planowanych do osiągnięcia celów edukacyjnych i rezultatów.

WAŻNE:

1. Zmiana wydatku wymaga każdorazowo akceptacji pracownika Zespołu ds. programu stypendialnego.

2. O zmianę wydatku można wnioskować za pomocą poczty elektronicznej.

3. Zmiana wydatku wymaga również zgody opiekuna dydaktycznego Stypendysty.

Większość pracowników Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Inwestujemy w talenty" obecnie pracuje zdalnie, dlatego prosimy aby wszelkie pytania kierować na adresy mailowe – https://efs-stypendia.slaskie.pl/content/dane_kontaktowe.


Życzymy wiele zdrowia w tym trudnym dla wszystkich czasie.