Wiadomości

2020-07-10

Już wkrótce VI edycja projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” !

Konsultacje Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja


2020-07-07

Odsyłanie podpisanych umów stypendialnych

Rozpoczęto proces przekazywania podpisanych umów stypendialnych w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja”


2020-06-26 13:40

Ważne! Wprowadzono zmiany w sposobie potwierdzenia Sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Ucznia

Informacja dotycząca możliwości potwierdzenia realizacji PRU przez rodzica/opiekuna prawnego Stypendysty lub pełnoletniego Stypendysty w formie elektronicznej.