Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
(miejsce składania dokumentów: Kancelaria Ogólna p. 164)

Siedziba Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Inwestujemy w talenty"
ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice
p. 4.22-4.24
e-mail: stypendia@slaskie.pl

Osoby do kontaktu:

Magdalena Łazaj
Tel. 32 77 40 422
Nr pokoju 4.22
e-mail: magdalena.lazaj@slaskie.pl

Edyta Kornas
Tel. 32 77 40 420
Nr pokoju 4.20
e-mail: edyta.kornas@slaskie.pl

Barbara Józefiok
Tel. 32 77 40 423
Nr pokoju 4.23
e-mail: barbara.jozefiok@slaskie.pl

Paulina Karoń
Tel. 32 77 40 424
Nr pokoju 4.24
e-mail: paulina.karon@slaskie.pl

Radosław Kubica
Tel. 32 77 40 420
Nr pokoju 4.20
e-mail: radoslaw.kubica@slaskie.pl

Zbigniew Zawodniak
Tel. 32 77 40 420
Nr pokoju 4.20
e-mail: zbigniew.zawodniak@slaskie.pl

Magdalena Deszczyńska
Tel. 32 77 40 424
Nr pokoju 4.24
e-mail: magdalena.deszczynska@slaskie.pl

Marcin Stempniak
Tel. 32 77 40 422
Nr pokoju 4.22
e-mail: marcin.stempniak@slaskie.pl