Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
(miejsce składania dokumentów: Kancelaria Ogólna p. 164)

Siedziba Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Inwestujemy w talenty"
Aleja Korfantego 79, 40-160 Katowice
p. 301, 301A, 302, 307
e-mail: stypendia@slaskie.pl

Osoby do kontaktu:

Edyta Kornas – operator merytoryczny generatora wniosków
Tel. 32 774 47 19
Nr pokoju 302
e-mail: edyta.kornas@slaskie.pl

Barbara Józefiok – operator merytoryczny generatora wniosków
Tel. 32 774 47 19
Nr pokoju 302
e-mail: barbara.jozefiok@slaskie.pl

Radosław Kubica
Tel. 32 774 49 06
Nr pokoju 307
e-mail: radoslaw.kubica@slaskie.pl

Zbigniew Zawodniak
Tel. 32 774 47 18
Nr pokoju 302
e-mail: zbigniew.zawodniak@slaskie.pl

Magdalena Deszczyńska
Tel. 32 774 47 75, 32 774 41 59
Nr pokoju 301A
e-mail: magdalena.deszczynska@slaskie.pl

Aneta Budzyńska
Tel. 32 774 49 05
Nr pokoju 301
e-mail: aneta.budzynska@slaskie.pl

Anna Garbacz
Tel. 32 774 49 05
Nr pokoju 301
e-mail: anna.garbacz@slaskie.pl

Monika Berger
Tel. 32 774 47 18
Nr pokoju 302
e-mail: monika.berger@slaskie.pl

Justyna Fortunka
Tel. 32 774 47 18
Nr pokoju 302
e-mail: justyna.fortunka@slaskie.pl

Mariusz Wójcik
Tel. 32 774 49 05
Nr pokoju 301
e-mail: mariusz.wojcik@slaskie.pl

Krzysztof Bąk
Tel. 32 774 49 05
Nr pokoju 301
e-mail: krzysztof.bak@slaskie.pl

Karolina Boino-Adamek - koordynator zespołu
Tel. 32 774 47 75
Nr pokoju 301A
e-mail: kboino@slaskie.pl