Już wkrótce VI edycja projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” !

Konsultacje Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja

Z przyjemnością informujemy, że Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przygotowuje się do rozpoczęcia wdrażania VI edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”.

W okresie od 13 lipca 2020 r. – 26 lipca 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o konsultacjach można znaleźć pod adresem: https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/konsultacje/konsultacje-spoleczne-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-dotyczace-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-przyznawan.html