Konkurs „Śląskie. Nakręcamy talenty” rozstrzygnięty

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Śląskie. Nakręcamy talenty”.

Konkurs był skierowany do stypendystów wszystkich edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” i miał na celu promocję jego efektów. Stypendyści otrzymali szansę wykazania się swoją kreatywnością poprzez nagranie krótkiego amatorskiego filmu zawierającego odpowiedź na pytanie: „Jak Śląskie nakręciło mój talent?”.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 27 filmów a wymogi formalne spełniło 23 z nich. Nadesłane filmy zostały nagrane na bardzo wysokim poziomie. Autorzy wykazali się ogromną pomysłowością i kreatywnością, co przyniosło doskonały efekt. Komisja konkursowa wyłoniła 10 najbardziej ciekawych, kreatywnych i oryginalnych filmów, których autorzy zostali nagrodzeni podczas gali z udziałem Pani Małgorzaty Ochęduszko – Ludwik – Członka Zarządu Województwa Śląskiego. Dla laureatów przewidziano nagrody m.in. w postaci zaproszeń na wejścia do instytucji Województwa Śląskiego oraz inne atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane filmy i gratulujemy zwycięzcom za bardzo wysoki poziom prac. Kolejna edycja konkursu już za rok!

Linki do nagrodzonych filmów:

Łukasz Woźniak
Zofia Tyczka
Julia Sobieska
Piotr Rajnisz
Patrycja Orman
Klaudia Mudy
Michał Mrozek
Dawid Karoński
Jolanta Hajduk
Zuzanna Łukasik

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Pamiątkowe zdjęcie uczestników gali Zdjęcie publiczności Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Projekcja zwycięskich filmów Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Projekcja zwycięskich filmów Gratulacje dla laureata konkursu Gratulacje dla laureata konkursu Zdjęcie publiczności Zaproszeni goście Zaproszeni goście Zdjęcie publiczności