Nowy projekt stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych startuje!

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż szósta edycja projektu stypendialnego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" była ostatnią realizowaną na dotychczasowych zasadach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014. Niemniej jednak, w chwili obecnej pracownicy Zespołu ds. programu stypendialnego rozpoczynają nowy projekt stypendialny pt. Śląskie. Inwestujemy w talenty, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu województwa śląskiego. Oprócz tytułu projektu, zmianie ulegają przede wszystkim kryteria ubiegania się o stypendium.

Kryteria te szczegółowo zostały opisanie w regulaminie projektu, który został przyjęty 31 sierpnia 2015 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr V/11/11/2015 i jest dostępny pod poniższym linkiem: Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - I edycja

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium zostanie ogłoszony na przełomie września i października 2015 r. W najbliższym czasie też zaktualizowana zostanie strona internetowa projektu, dlatego też zachęcamy uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz monitorowania zamieszczanych przez Zespół ds. projektu stypendialnego informacji.

Jednocześnie Wydział EFS informuje, iż w trakcie sześciu edycji projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" wsparciem stypendialnym objęto w sumie aż 3 270 uczniów i uczennic, wspierając ich w ten sposób w nauce i rozwijaniu pasji.

Ten niewątpliwy sukces był możliwy do osiągnięcia dzięki zaangażowaniu uczniów i uczennic, ich rodziców oraz nauczycieli, za które realizatorzy projektu serdecznie dziękują.