Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty - I edycja".

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w dniu 3 listopada br. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zainteresowani uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach ww. projektu poprzez złożenie wniosku do dnia 11 grudnia 2015 r. (obowiązuje data wpływu do jednego z wyznaczonych miejsc).

Wzór wniosku wraz z załącznikiem dostępne są poniżej oraz w zakładce „dokumenty i wytyczne”.

Serdecznie zachęcamy uczniów, którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie projektu do udziału w projekcie!