Rok szkolny 2021/2022

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium:

1. Wniosek o przyznanie stypendium:

         lub

2. Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego Stypendysty


UWAGA! Należy pamiętać o konieczności dołączenia świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2020/2021.
W przypadku ubiegania się o punkty w ramach kryteriów dodatkowych należy złożyć dokumenty wymienione w § 5 ust. 14  Regulaminu przyznawania stypendiów.


Opieka dydaktyczna:

1. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia
2. Wzór umowy z opiekunem dydaktycznym


Dokumenty związane z dalszymi etapami udziału w projekcie:

1. Wzór umowy stypendialnej
2. Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium


Regulamin oraz inne wytyczne i dokumenty:

1. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja"
2. Załącznik do Regulaminu - katalog wydatków
3. Wzór karty oceny formalno-merytorycznej Wniosku
4. Regulamin użytkownika aplikacji


Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

Załączniki
Wniosek o przyznanie stypendium [DOCX 806,7kB]
Wniosek o przyznanie stypendium [PDF 442,4kB]
Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego Stypendysty [DOCX 771,0kB]
Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego Stypendysty [PDF 211,9kB]
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia [DOCX 765,1kB]
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia [PDF 312,6kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym [DOC 113,0kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym [PDF 240,3kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym (e-umowa) [DOC 117,0kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym (e-umowa) [PDF 270,8kB]
Umowa stypendialna [DOC 810,0kB]
Umowa stypendialna [PDF 250,4kB]
Umowa stypendialna (e-umowa) [DOC 826,5kB]
Umowa stypendialna (e-umowa) [PDF 272,1kB]
Oświadczenie o wydatkowaniu stypendium [DOC 768,5kB]
Oświadczenie o wydatkowaniu stypendium [PDF 209,0kB]
Regulamin przyznawania stypendiów [PDF 503,7kB]
Załącznik do Regulaminu - katalog wydatków [PDF 147,5kB]
Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku [PDF 250,0kB]
Regulamin użytkownika aplikacji [PDF 313,3kB]