Składanie sprawozdań z realizacji Planu Rozwoju Ucznia

Informacja dotycząca składania sprawozdań z realizacji PRU za rok szkolny 2018/2019.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż zgodnie § 2 ust. 3 umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej, sprawozdanie z realizacji PRU wraz z rachunkiem należy składać nie później niż do dnia 31 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu).

Dokumenty należy odesłać lub dostarczyć osobiście na jeden z niżej wskazanych adresów:

- Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w  Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

- Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała,

- Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

 

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku niezłożenia rachunku lub sprawozdania z realizacji PRU w terminach wyznaczonych umową, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego nie będzie miał prawnych możliwości wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dydaktycznej.