Zawieranie umów stypendialnych

Zespół ds. programu stypendialnego informuje, iż umowy stypendialne kierowane do podpisu Wnioskodawcom projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja są sukcesywnie wysyłane i do końca marca 2016 r. powinny zostać dostarczone wszystkim zainteresowanym.

Po otrzymaniu umowy należy zweryfikować poprawność zawartych w niej danych, zaparafować każdą ze stron i podpisać każdy egzemplarz w wyznaczonym miejscu.

Wszystkie egzemplarze umowy proszę odesłać lub dostarczyć osobiście w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z umową lub jej nieotrzymaniu do 31 marca 2016 r. uprzejmie prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32 77 40 422, 32 77 40 423 lub 32 77 40 424.

Jednocześnie informujemy, iż usługi pocztowe na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach świadczy firma InPost Sp. z o.o.