Przyznano dodatkowe stypendia w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja"

Informacja dotycząca przyznania dodatkowych stypendiów.

Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego dokonał zwiększenia wartości projektu w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja"

W związku z powyższym zostały przyznane stypendia również osobomktóre uzyskały 60 i 55 punktów.

Uczennice oraz uczniowie, którym przyznano  stypendium w najbliższym czasie otrzymają wiadomość mailową z dokumentami dotyczącymi uzupełnienia danych koniecznych do podpisania umowy stypendialnej. Wypełniony dokument należy odesłać na adres mailowy wyznaczonego pracownika Zespołu ds. programu stypendialnego. 

Uzyskane dane będą niezbędne do zawarcia przedmiotowych umów stypendialnych i w dalszej kolejności wypłaty stypendium. Brak uzupełnienia danych uniemożliwi podpisanie umowy stypendialnej.                                                                                                                                      

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!