Wiadomości

Uzupełnienie informacji niezbędnych do zawarcia Umowy z Opiekunem dydaktycznym Stypendysty

Rozesłano do nauczycieli dokumenty dotyczące uzupełnienia danych koniecznych do podpisania umowy z Opiekunem dydaktycznym


Uzupełnienie informacji niezbędnych do zawarcia Umowy stypendialnej

Rozesłano do Wnioskodawców dokumenty dotyczące uzupełnienia danych koniecznych do podpisania umowy stypendialnej 


Przyznano stypendia w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”

Informacja dotycząca wyników naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2020/2021