Wiadomości

Spotkanie informacyjne dotyczące aplikacji

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wypełniania formularza aplikacyjnego
z wykorzystaniem aplikacji służącej do generowania Wniosków w projekcie „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”.


Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022


Składanie sprawozdań z realizacji Planu Rozwoju Ucznia oraz ankiet ewaluacyjnych

Informacja dotycząca składania sprawozdań z realizacji PRU za rok szkolny 2020/2021 oraz ankiety ewaluacyjnej przez nauczycieli