Ślaskie. Inwestujemy w talenty

Ślaskie. Inwestujemy w talenty
Razem zmieniamy Śląskie - obrazek nagłówka serwisu stypendialnego

Aktualności

Podpisywanie umów o pełnieniu opieki dydaktycznej

Informacja dla opiekunów dydaktycznych stypendystów.

Opieka dydaktyczna w roku szkolnym 2015/2016

Informacja dla opiekunów dydaktycznych stypendystów.

Zawieranie umów stypendialnych

Zespół ds. programu stypendialnego informuje, iż umowy stypendialne kierowane do podpisu Wnioskodawcom projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja są sukcesywnie wysyłane i do końca marca 2016 r. powinny zostać dostarczone wszystkim zainteresowanym.

Serwis finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013