Wiadomości

2017-11-30

Informacja dla osób pełniących opiekę dydaktyczną w II edycji projektu.

Dotyczy aktualizacji danych adresowych


2017-11-21 07:45

Dodatkowe informacje związane ze zobowiązaniami kandydata na opiekuna dydaktycznego

Informacja dotycząca sprawowania opieki dydaktycznej nad stypendystami


2017-09-22

Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja

Ogłoszenie dotyczące terminu naboru wniosków w roku szkolnym 2017/2018 i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.