Ślaskie. Inwestujemy w talenty

Ślaskie. Inwestujemy w talenty
Razem zmieniamy Śląskie - obrazek nagłówka serwisu stypendialnego

Aktualności

Przyznano stypendia w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja

Informacja dotycząca wyników naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2016/2017.

Serwis finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013