Ślaskie. Inwestujemy w talenty

Ślaskie. Inwestujemy w talenty
Razem zmieniamy Śląskie - obrazek nagłówka serwisu stypendialnego

Aktualności

Informacja dotycząca składania i oceny wniosków

Dodatkowe informacje dotyczące składania i oceny wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2016/2017.

Informacja dotycząca naboru wniosków

Dodatkowe informacje związane z naborem wniosków o przyznanie stypendium i udziałem w projekcie Śląskie. Inwestujemy w talenty - II edycja.

Serwis finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013