Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
(miejsce składania dokumentów: Kancelaria Ogólna p. 164)

Siedziba Zespołu ds. Programu Stypendialnego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice
p. 4.22-4.24

Osoby do kontaktu:

Piotr Bogacz
Tel. 32 77 40 424
Nr pokoju 4.24
e-mail: pbogacz@slaskie.pl

Radosław Kubica
Tel. 32 77 40 424
Nr pokoju 4.24
e-mail: rkubica@slaskie.pl

Aneta Sobczuk
Tel. 32 77 40 424
Nr pokoju 4.24
e-mail: sobczuka@slaskie.pl

Marcin Stempniak
Tel. 32 77 40 423
Nr pokoju 4.23
e-mail: mstempniak@slaskie.pl

Małgorzata Szymanowska
Tel. 32 77 40 423
Nr pokoju 4.23
e-mail: mszymanowska@slaskie.pl 

Katarzyna Węgrzynowicz
Tel. 32 77 40 422
Nr pokoju 4.22
e-mail: kkulasik@slaskie.pl

Magdalena Łazaj
Tel. 32 77 40 422
Nr pokoju 4.22
e-mail: mlazaj@slaskie.pl

Sabina Słomiany
Tel. 32 77 40 422
Nr pokoju 4.22
e-mail: sslomiany@slaskie.pl