Ocena formalno - merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium w ramach VII edycji projektu

Zdjęcie przedstawia blat biurka z akcesoriami biurowymi. Zdjęcie nawiązuje do trwającej oceny formalno - merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów. o Zdjęcie dotyczące informacji o ocenie wniosków

Trwa ocena formalno-merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium w ramach VII edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”

Szanowni Państwo!

W związku z zakończonym naborem wniosków w roku szkolnym 2022/2023, w ramach VII edycji projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty" informujemy, że trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków stypendialnych.

W przypadku stwierdzenia możliwych do usunięcia braków formalnych, pracownicy Komisji Oceny Wniosków Stypendialnych na bieżąco wysyłają wezwania o uzupełnienie za pomocą poczty elektronicznej.

UWAGA: Zwracamy się z prośbą do Wnioskodawców o bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej.  W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących wezwania, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z osobą wskazaną w treści maila.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendiów, w przypadku wystąpienia braków formalnych we Wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia we wskazanym terminie, pod rygorem rozpatrzenia Wniosku negatywnie.

Rozstrzygnięcie procesu naboru i publikacja listy rankingowej jest planowana na pierwszy kwartał 2023 roku.

Informacja o opublikowaniu Listy rankingowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego oraz na stronie https://efs-stypendia.slaskie.pl.

Informujemy również, że dane do logowania z Aplikacji wraz z wygenerowanym numerem wniosku mogą być przydatne na dalszych etapach projektu.