Rok szkolny 2020/2021

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium

1. Wniosek o przyznanie stypendium
2. Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego Stypendysty

UWAGA! Należy pamiętać o konieczności dołączenia świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
W przypadku ubiegania się o punkty w ramach kryteriów dodatkowych należy złożyć dokumenty wymienione w § 5 ust. 14  Regulaminu przyznawania stypendiów.

Opieka dydaktyczna

1. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia
2. Wzór umowy z opiekunem dydaktycznym
3. Druk ZUS ZUA

Dokumenty związane z dalszymi etapami udziału w projekcie

1. Wzór umowy stypendialnej
2. Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium

Regulamin oraz inne wytyczne i dokumenty

1. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja
2. Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium
3. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku

 

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

Załączniki
Wniosek o przyzynanie stypendium [PDF 724,6kB]
Wniosek o przyzynanie stypendium [DOCX 820,4kB]
Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego [PDF 303,0kB]
Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego [DOCX 774,9kB]
Regulamin przyznawania stypendium [PDF 503,7kB]
Regulamin przyznawania stypendium [DOCX 875,2kB]
Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium [PDF 147,5kB]
Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium [DOCX 24,1kB]
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia [DOCX 764,2kB]
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia [PDF 310,5kB]
Umowa stypendialna [PDF 314,8kB]
Umowa stypendialna [DOC 808,0kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym [PDF 305,8kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym [DOC 110,0kB]
Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku [PDF 258,2kB]
Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium [PDF 364,7kB]
Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium [DOC 766,5kB]
Druk ZUS ZUA [PDF 964,3kB]