Rusza projekt „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja”

Uczniowie i uczennice w klasie lekcyjnej Ogłoszenie o przyjęciu Regulaminu (źródło: pexels)
Na 7 tys. zł wsparcia mogą liczyć najzdolniejsi uczniowie z województwa śląskiego. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja” został przyjęty

Już w połowie listopada rozpocznie się nabór wniosków do pierwszej edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”. 25 września Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Regulamin przyznawania stypendiów. Sejmikowa uchwała nr VI/60/7/2023 to podstawowy dokument regulujący zasady przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych w naszym projekcie.

 

Tysiąc stypendiów dla uczniów szkół średnich

W tej edycji najzdolniejsi uczniowie mogą liczyć na 7 tys. zł wsparcia. Projekt przewiduje stypendia aż dla tysiąca osób! Kto może się o nie ubiegać?

Uzdolnieni uczennice i uczniowie  szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia, szkół artystycznych działających na terenie woj. śląskiego.

Program stypendialny skierowany jest do uzdolnionych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem uczennic i uczniów z niepełnosprawnościami. Wsparcie będzie przyznane (to nowość w porównaniu do poprzednich projektów) uczniom, w rodzinie których dochód na osobę nie przekracza 2 359,00 zł. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 16 lat lub dzieckiem z orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe będzie wyższe: 2 674,00 zł na osobę.

 

Kryteria obowiązkowe i dodatkowe

Stypendia są finansowane z unijnych pieniędzy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego.

Przyjęty przez Sejmik Regulamin określa kryteria obowiązkowe i dodatkowe.

 Kryteriami obowiązkowymi dla wszystkich uczennic i uczniów są:

- pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej na terenie województwa śląskiego,

- dochód w rodzinie ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, nie przekroczył kwoty 2 359,00 zł lub 2 674,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności),

- uzyskanie średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie:

  1. klasa 1 – średnia na poziomie minimum „5,00”,
  2. klasy 2-4 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego oraz szkół artystycznych – średnia na poziomie minimum „4,75”,
  3. klasy 2-5 w przypadku uczniów szkół zawodowych– średnia na poziomie minimum „4,75” lub uzyskanie tytułu laureata/finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Kryteriami dodatkowymi, za które przyznawane będą dodatkowe punkty, będą:

- tytułu laureata/finalisty konkursu/olimpiady/turnieju;

- status uczennicy/ucznia z niepełnosprawnościami.

Niebawem ogłosimy termin rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie stypendium oraz  udostępnimy specjalnie stworzoną na potrzeby tego projektu aplikację do przygotowania wniosku.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i profili Województwa Śląskiego w mediach społecznościowych. Tam znajdziecie ważne dla wnioskodawców informacje.

 

Linki do profili:

https://www.facebook.com/slaskie/

https://www.facebook.com/razemzmieniamyslaskie/


Załączniki
Regulamin przyznawania stypendiów [DOCX 194,8kB]
Regulamin przyznawania stypendiów [PDF 238,4kB]
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Kryteria [DOCX 174,1kB]
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Kryteria [PDF 200,9kB]
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Katalog wydatków kwalifikowanych [DOCX 167,2kB]
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Katalog wydatków kwalifikowanych [PDF 182,5kB]
Załącznik nr 3 do Regulaminu - zasady wyliczenia dochodu [DOCX 180,6kB]
Załącznik nr 3 do Regulaminu - zasady wyliczenia dochodu [PDF 264,6kB]