Dodatkowe stypendia

Dłoń z pieniędzmi euro w kształcie kuli Zdjęcie (źródło: pixabay)
Informacja dotycząca przyznania dodatkowych stypendiów w roku szkolnym 2022/2023

Z przyjemnością informujemy, że Departament Europejskiego Funduszu Społecznego podjął działania zmierzające do zwiększenia wartości projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”. Tym samym możliwe jest przyznanie większej liczby stypendiów.

W dniu 5 kwietnia 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Uchwałę nr 707/413/VI/2023  w sprawie zatwierdzenia zmiany Listy rankingowej Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja”, która dostępna jest tutaj.

Oznacza to, że uczniowie/uczennice, którzy podczas oceny wniosków uzyskali co najmniej 30 i 29 punktów są rekomendowani do przyznania stypendium, z zastrzeżeniem, że przyznanie stypendium nastąpi pod warunkiem zwiększenia wartości projektu, co skutkować będzie zatwierdzeniem Aneksu do Zasad realizacji projektu pozakonkursowego Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020. 

Pracownicy zespołu projektowego będą wysyłać, na adresy mailowe wskazane we wnioskach o przyznanie stypendium, wiadomości w zakresie Uzupełnienia danych koniecznych do podpisania umowy stypendialnej oraz Uzupełnienia danych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w projekcie „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”. Prosimy więc, by osoby zainteresowane sprawdzały swoje skrzynki mailowe.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Zespół ds. realizacji projektu
Śląskie. Inwestujemy w talenty