Rozpoczęto etap zawierania umów stypendialnych!

Składanie podpisu na dokumencie Zdjęcie (źródło: pexels)
Zawieranie umów stypendialnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z przyznaniem stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy   w talenty – VII edycja” w roku szkolnym 2022/2023, rozpoczynamy etap wysyłania umów stypendialnych na adresy mailowe Wnioskodawców podane w dokumentacji aplikacyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy i zweryfikowanie poprawności danych.

Dwa egzemplarze umowy należy odesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości na niżej wskazany adres:

- Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Umowa stypendialna może zostać zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej.

Zawarcie umowy w formie elektronicznej możliwe jest wyłącznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego (tj. płatnego bezpiecznego podpisu złożonego przy pomocy klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym). Nie jest możliwe zawarcie umowy w formie elektronicznej z użyciem Profilu Zaufanego.

Warunkiem wypłaty stypendium jest poprawne podpisanie, w okresie realizacji projektu, przez Wnioskodawcę i Beneficjenta Umowy stypendialnej, regulującej szczegółowe prawa i obowiązki Stypendysty oraz Beneficjenta (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).