Rok szkolny 2017/2018

Dokumenty do pobrania 


Opieka dydaktyczna
1. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia
2. Wzór umowy z opiekunem dydaktycznym

3. Druk ZUS ZUA

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium
1. Wniosek o przyznanie stypendium
2. Plan Rozwoju Ucznia
3. Katalog przykładowych celów edukacyjnych i rezultatów

 

Dokumenty związane z dalszymi etapami udziału w projekcie
1. Wzór umowy stypendialnej

  
Regulamin oraz inne wytyczne i dokumenty
1. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
3. Wzór Karty Oceny Wniosku

 

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium należy złożyć Plan Rozwoju Ucznia oraz wymagane załączniki. W celu prawidłowego wypełnienia Planu rozwoju ucznia zamieszczono przykładowy katalog celów edukacyjnych i rezultatów.

 

Załączniki
Wniosek o przyznanie stypendium [1,1MB]
Plan rozwoju ucznia [180,5kB]
Katalog przykładowych celów edukacyjnych i rezultatów [342,0kB]
Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja [412,1kB]
Wzór umowy stypendialnej [347,0kB]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad [263,4kB]
Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej [265,2kB]
Sprawozdanie z realizacji PRU [1 019,5kB]
Wzór umowy z opiekunem dydaktycznym [319,0kB]
Druk ZUS ZUA [431,5kB]