Rok szkolny 2017/2018

Dokumenty do pobrania

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium

1. Wniosek o przyznanie stypendium
2. Plan Rozwoju Ucznia
3. Katalog przykładowych celów edukacyjnych i rezultatów
 

Dokumenty związane z dalszymi etapami udziału w projekcie

1. Wzór umowy stypendialnej

  

Regulamin oraz inne wytyczne i dokumenty

1. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
3. Wzór Karty Oceny Wniosku

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium należy złożyć Plan Rozwoju Ucznia oraz wymagane załączniki. W celu prawidłowego wypełnienia Planu rozwoju ucznia zamieszczono przykładowy katalog celów edukacyjnych i rezultatów.

 

Załączniki
Wniosek o przyznanie stypendium [1,1MB]
Plan rozwoju ucznia [180,5kB]
Katalog przykładowych celów edukacyjnych i rezultatów [342,0kB]
Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja [412,1kB]
Wzór umowy stypendialnej [347,0kB]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad [263,4kB]
Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej [265,2kB]