Rok szkolny 2019/2020

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium

1. Wniosek o przyznanie stypendium
2. Plan Rozwoju Ucznia

 

Opieka dydaktyczna

1. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia
2. Wzór umowy z opiekunem dydaktycznym
3. Druk ZUS ZUA

 

Dokumenty związane z dalszymi etapami udziału w projekcie

1. Wzór umowy stypendialnej
2. Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium
3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego stypendysty lub pełnoletniego stypendysty

Regulamin oraz inne wytyczne i dokumenty

1. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - V edycja
2. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku

 

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium należy złożyć Plan Rozwoju Ucznia oraz wymagane załączniki.

Załączniki
Wniosek o przyznanie stypendium_aktywny formularz [PDF 617,8kB]
Wniosek o przyznanie stypendium [PDF 669,3kB]
Wniosek o przyznanie stypendium [DOC 944,0kB]
Plan Rozwoju Ucznia_aktywny formularz [PDF 440,8kB]
Plan Rozwoju Ucznia [PDF 422,9kB]
Plan Rozwoju Ucznia [DOC 1,6MB]
Regulamin przyznawania stypendiów [PDF 406,0kB]
Regulamin przyznawania stypendiów [DOC 964,0kB]
Sprawozdanie z Planu Rozwoju Ucznia_aktywny formularz [PDF 320,9kB]
Sprawozdanie z realizacji PRU [PDF 298,8kB]
Sprawozdanie z realizacji PRU [DOCX 780,6kB]
Umowa stypendialna [PDF 297,2kB]
Umowa stypendialna [DOC 807,5kB]
Oświadczenie o wydatkowaniu stypendium [PDF 365,4kB]
Oświadczenie o wydatkowaniu stypendium [DOC 766,5kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym [PDF 232,8kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym [DOC 100,0kB]
Karta oceny formalnej i merytorycznej [PDF 307,6kB]
ZUS ZUA [PDF 431,5kB]
OŚWIADCZENIE RODZICA_OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO STYPENDYSTY LUB PEŁNOLETNIEGO STYPENDYSTY [DOCX 59,7kB]
OŚWIADCZENIE RODZICA_OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO STYPENDYSTY LUB PEŁNOLETNIEGO STYPENDYSTY [PDF 253,8kB]