Rok szkolny 2022/2023

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium:

  1. Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego Stypendysty

 

UWAGA! Należy pamiętać o konieczności dołączenia świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

W przypadku ubiegania się o punkty w ramach kryteriów dodatkowych należy złożyć dokumenty wymienione w § 5 ust. 16  Regulaminu przyznawania stypendiów.

 

Opieka dydaktyczna:

  1. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia
  2. Wzór umowy z opiekunem dydaktycznym

 

Dokumenty związane z dalszymi etapami udziału w projekcie:

  1. Wzór umowy stypendialnej
  2. Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium

 

Regulamin oraz inne wytyczne i dokumenty:

  1. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja
  2. Załącznik do Regulaminu – katalog wydatków kwalifikowanych
  3. Regulamin użytkownika aplikacji
  4. Instrukcja składania wniosku za pomocą platformy ePUAP

 

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.

Załączniki
Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego [DOCX 771,0kB]
Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego [PDF 206,9kB]
Sprawozdanie z realizacji PRU [DOCX 822,2kB]
Sprawozdanie z realizacji PRU [PDF 311,4kB]
Umowa z Opiekunem dydaktycznym [DOC 267,5kB]
Umowa z Opiekunem dydaktycznym [PDF 235,7kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym (e-umowa) [DOC 267,5kB]
Umowa z opiekunem dydaktycznym (e-umowa) [PDF 255,6kB]
Umowa stypendialna [DOC 944,0kB]
Umowa stypendialna [PDF 245,9kB]
Umowa stypendialna (e-umowa) [DOC 959,0kB]
Umowa stypendialna (e-umowa) [PDF 249,2kB]
Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium [DOC 769,5kB]
Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium [PDF 205,2kB]
Regulamin przyznawanie stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja [DOCX 964,3kB]
Regulamin przyznawanie stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja [PDF 412,9kB]
Katalog wydatków kwalifikowanych [DOCX 805,3kB]
Katalog wydatków kwalifikowanych [PDF 164,0kB]
Regulamin użytkownika aplikacji [DOCX 164,5kB]
Regulamin użytkownika aplikacji [PDF 400,7kB]
Instrukcja składania wniosku za pomocą platformy ePUAP [PDF 1,1MB]