Zatwierdzono Aneks do Zasad realizacji projektu pozakonkursowego Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020

Pani z megafonem przekazuje ważne informacje Pani z megafonem
Ważna informacja dotycząca dodatkowych stypendiów

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 19 maja 2023 r. podjął Uchwałę nr 1053/425/VI/2023 dotyczącą zatwierdzenia Aneksu do Zasad realizacji projektu pozakonkursowego Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020.

Oznacza to, że działania zmierzające do zwiększenia wartości projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja” zostały zakończone pozytywnie. Uczniowie/uczennice, którzy podczas oceny wniosków uzyskali co najmniej 30 i 29 również otrzymają stypendium w wysokości  5 000,00 zł.

Obecnie trwa proces zawierania umów stypendialnych oraz wypłaty stypendium.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Zespół ds. realizacji projektu

Śląskie. Inwestujemy w talenty