Informacja dla opiekunów dydaktycznych stypendystów

Mężczyzna z megafonem Mężczyzna z megafonem

Informacja dotycząca zawierania umów z opiekunami dydaktycznymi stypendystów oraz składania sprawozdań z realizacji PRU

Szanowni Państwo,

w związku z pełnieniem w roku szkolnym 2022/2023 opieki dydaktycznej w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”, informujemy, iż etap zawierania umów z opiekunami dydaktycznymi, zostanie rozpoczęty niezwłocznie po podpisaniu wszystkich umów stypendialnych.

Na Państwa adresy e-mailowe został wysłany dokument dotyczący uzupełnienia danych koniecznych do zawarcia umowy.

Prosimy o dalszą pomoc w nadzorowaniu i realizacji indywidualnych planów rozwoju ucznia.

Wzór sprawozdania z realizacji planu rozwoju ucznia/uczennicy jest dostępny tutaj.

Dodatkowo podjęto działania dotyczące wydłużenia terminu składania sprawozdań z realizacji planu rozwoju ucznia oraz ankiet ewaluacyjnych. Szczegółowe informacje zostaną wysłane na adresy e-mailowe.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

Zespół ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Inwestujemy w talenty".