Zawieranie umów stypendialnych

Osoba podpisuje dokument Grafika przedstawiająca podpisywanie dokumentu
Rozpoczęto etap zawierania umów stypendialnych!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z przyznaniem stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy   w talenty – VI edycja – II nabór” w roku szkolnym 2021/2022, rozpoczynamy etap wysyłania umów stypendialnych na adresy mailowe Wnioskodawców podane w dokumentacji aplikacyjnej.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią umowy i zweryfikowanie poprawności danych.

Dwa egzemplarze umowy należy odesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości na niżej wskazany adres:
- Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Informujemy, że dokumenty można również złożyć osobiście w skrzynkach podawczych, znajdujących się przy wejściu do Urzędu od strony ul. Ligonia 46 oraz ul. Jagiellońskiej 25 (tj. od strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach). Wybór tej formy złożenia korespondencji wyklucza potwierdzenie wpływu korespondencji do Urzędu.

Warunkiem wypłaty stypendium jest poprawne podpisanie, w okresie realizacji projektu, przez Wnioskodawcę i Beneficjenta Umowy stypendialnej, regulującej szczegółowe prawa i obowiązki Stypendysty oraz Beneficjenta (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).