WiadomościZawieranie umów stypendialnych

Zespół ds. programu stypendialnego informuje, iż umowy stypendialne kierowane do podpisu Wnioskodawcom projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja są sukcesywnie wysyłane i do końca marca 2016 r. powinny zostać dostarczone wszystkim zainteresowanym.Podsumowanie naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty - I edycja"

Z przyjemnością informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło aż 535 wniosków o przyznanie stypendium. Złożone wnioski w najbliższym czasie zostaną poddane ocenie formalnej (polegającej m. in. na sprawdzeniu, czy uczeń spełnia wszystkie kryteria wymagane, aby otrzymać stypendium oraz czy dołączono do wniosku wszystkie wymagane dokumenty) i merytorycznej (polegającej na nadaniu każdemu wnioskowi, który przeszedł ocenę formalną odpowiedniej liczby punktów).