Wiadomości


Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty - I edycja".

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w dniu 3 listopada br. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zainteresowani uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach ww. projektu poprzez złożenie wniosku do dnia 11 grudnia 2015 r. (obowiązuje data wpływu do jednego z wyznaczonych miejsc).Nowy projekt stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych startuje!

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż szósta edycja projektu stypendialnego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" była ostatnią realizowaną na dotychczasowych zasadach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014. Niemniej jednak, w chwili obecnej pracownicy Zespołu ds. programu stypendialnego rozpoczynają nowy projekt stypendialny pt. Śląskie. Inwestujemy w talenty, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu województwa śląskiego. Oprócz tytułu projektu, zmianie ulegają przede wszystkim kryteria ubiegania się o stypendium.