Zmiana terminu składania Sprawozdań z realizacji Planu Rozwoju Ucznia

Nauczyciel trzymający kredę stoi przy tablicy Źródło: pexels
Ważne informacje dotyczące opieki dydaktycznej w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo,

  1. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zmiany w dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty.

Oznacza to, że ostateczny termin składania Sprawozdań z planu rozwoju ucznia to 31 sierpień 2023 roku. Aktualny wzór sprawozdania jest dostępny tutaj.

Dokumenty należy odesłać na adres: Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

W przypadku przesłania sprawozdania pocztą za termin jego złożenia uznaje się termin wpływu dokumentu do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uwaga! Sprawozdanie może również zostać złożone w formie elektronicznej - przy wykorzystaniu platformy elektronicznej ePUAP. Sprawozdanie powinno zostać podpisane przez opiekuna dydaktycznego za pomocą podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego za pośrednictwem Profilu Zaufanego, a następnie przesłane za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W przypadku wyboru tej formy złożenia sprawozdania należy dołączyć załącznik - skan podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego stypendysty lub pełnoletniego stypendysty (pkt. VIII sprawozdania).

  1. Rozpoczęto proces wysyłania umów z opiekunami dydaktycznymi na podane adresy e-mail. Prosimy o bieżące sprawdzanie swojej poczty elektronicznej.

Umowy zostały zabezpieczone hasłem z uwagi na ochronę danych osobowych. Hasło zostało wysłane odrębnym kanałem komunikacji.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej z Opiekunem dydaktycznym Stypendysty, według wzoru określonego przez Beneficjenta oraz wypełnienie wszystkich obowiązków z niej wynikających, jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dydaktycznej w roku szkolnym 2022/2023.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

Zespół ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Inwestujemy w talenty".